Psycholog Kraków pomoc w stanach zaburzeniowych

Depresja to stan psychiczny, gdy chory ma poważne poczucie braku sensu życia. Symptomem ciężkiego zaburzenia depresyjnego są beznadziejności, nieszczęścia, bezsilności, pesymizm, lęki oraz obniżone poczucie własnej wartości.W bardzo trudnych przypadkach mogą zdarzać się także myśli samobójcze. W wypadku gdy stan depresyjny utrzymuje się dłużej niż dwa lub trzy tygodnie należy koniecznie skontaktować się z lekarzem psychiatrą. Wytchnienie choremu może przynieść również pomoc psychologa. Są to cotygodniowe z lekarzem – psychologiem, którego zadaniem jest pomoc w zrozumieniu problemu jaki nas nęka (oraz pomoc w jego rozwiązaniu).Przyczyny melancholii moga wiązać się z bolesnymi wydarzeniami jakie spotkały nas w życiu. Często przyczyny stanów zaburzeń psychicznych są bardziej złożone i nawarstwiają się przez dłuższy okres czasu. Głównie są to kłopoty w rodzinie lub małżeństwie. W tym przypadku najważniejszą rolę odgrywa terapia rodzinna,małżeńska lub indywidualna (psychoterapia Kraków). Stałe spotkania w gabinecie psychologa w gronie rodziny bądź przy boku współmałżonka powinny przynieść ulgę już po kilku spotkaniach.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.