Przyczyny depresji

Depresja to stan psychiczny, w którym chory ma poważne poczucie braku sensu życia. Oznakami poważnego zaburzenia depresyjnego są wrażenia beznadziejności, utrapienia, bezsilności, defetyzm, lęki oraz obniżone poczucie własnej wartości.
W bardzo ciężkich sytuacjach mogą występować także myśli samobójcze. W wypadku gdy depresja utrzymuje się dłużej kilka tygodni należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem psychiatrą. Wytchnienie choremu może przynieść także pomoc psychologiczna. Są to cotygodniowe rozmowy z lekarzem – psychologiem, którego zadaniem jest pomoc w zrozumieniu problemu jaki nas nęka (oraz pomoc w jego rozwiązaniu). Przyczyny melancholii moga wiązać się z trudnymi wydarzeniami jakie wydarzyły się w naszym życiu. W szeregu przypadków przyczyny stanów zaburzeń psychicznych są bardziej złożone i nawarstwiają się przez dłuższy okres czasu. Do nich zaliczyć można kłopoty w rodzinie lub małżeństwie. W tym przypadku najistotniejszą rolę odgrywa terapia rodzinna,małżeńska lub indywidualna (psychoterapia Kraków). Cotygodniowe spotkania w gabinecie psychologa w gronie rodziny bądź przy boku współmałżonka powinny przynieść ulgę już po kilku spotkaniach.