Sprawdzony plac rozgrywek to tego rodzaju na którym dziecku grozi jak najmniejsze ryzyko wypadku. Dzięki zastosowaniu najlepszych tworzyw idealnie osłabiają uderzenie nawet z wysokości 3 metrów. Możemy być zatem pewni że jest ono w pełni bezpieczne nawet